St.prp. nr. 68 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 179/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (transport)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget