St.prp. nr. 68 (2007-2008)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget