St.prp. nr. 7 (2001-2002)

Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2001 knyttet til beredskapsformål

Tilleggsbevilgning på statsbudsjettet for 2001 knyttet til beredskapsformål

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget