St.prp. nr. 70 (2001-2002)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget