St.prp. nr. 70 (2001-2002)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2002 mv.

Til innholdsfortegnelse

Arbeids- og administrasjonsdepartementet legger med dette frem følgende saker:

  1. Lønnsregulering fra 1. mai 2002 for arbeidstakere i det statlige tariffområdet i samsvar med protokoller av 30. april 2002 mellom staten og hovedsammenslutningene LO Stat, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat (YS Stat), Akademikerne og Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), samt mellom staten og Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) og Norges Farmaceutiske Forening (NFF).

  2. Regulering av statspensjonene pr. 1. mai 2002 samt andre pensjonsforhold.

  3. Myndighet til å innhente lønns- og personaldata fra det statlige tariffområdet.

  4. Arbeids- og administrasjonsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak nr. 653 av 14. juni 2001 om endringer i konkurranseloven.

  5. Endringer i statsbudsjettet for 2002.

Til forsiden