St.prp. nr. 71 (2006-2007)

Om samtykke til ratifikasjon av en multilateral avtale av 9. juni 2006 om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (ECAA-avtalen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget