St.prp. nr. 72 (1996-97)

Om samtykke til at Noreg deltek i den fjerde kapitalpåfyllinga i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling, IFAD

Om samtykke til at Noreg deltek i den fjerde kapitalpåfyllinga i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling, IFAD

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget