St.prp. nr. 72 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 34/98 av 30. april 1998 om endring av EØS-avtalen vedlegg XIII (Transport)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget