St.prp. nr. 72 (2000-2001)

Endring av aksjestrukturen i SAS

Endring av aksjestrukturen i SAS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget