St.prp. nr. 72 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget