St.prp. nr. 72 (2002-2003)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget