St.prp. nr. 73 (1999-2000)

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget