St.prp. nr. 73 (2002-2003)

Om trygdeoppgjeret 2003

Om trygdeoppgjeret 2003

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget