St.prp. nr. 73 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget