St.prp. nr. 74 (2005-2006)

Statens eierskap i BaneTele AS

Statens eierskap i BaneTele AS

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget