St.prp. nr. 75 (1996-97)

Om forskotsbompengar til Eiksundsambandet

Om forskotsbompengar til Eiksundsambandet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget