St.prp. nr. 75 (1996-97)

Om forskotsbompengar til Eiksundsambandet

Om forskotsbompengar til Eiksundsambandet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget