St.prp. nr. 75 (2001-2002)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 10. desember 2001 om endring av protokoll 3 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget