St.prp. nr. 75 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget