St.prp. nr. 75 (2002-2003)

Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget