St.prp. nr. 75 (2004-2005)

Om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet

Om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget