St.prp. nr. 76 (1997-98)

Om trygdeoppgjøret 1998

Om trygdeoppgjøret 1998

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget