St.prp. nr. 77 (1996-97)

Om trygdeoppgjøret 1997

Om trygdeoppgjøret 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget