St.prp. nr. 77 (1997-98)

Om forskottering av delprosjekt på riksveg 5 Førde - Florø i Sogn og Fjordane og om bompengefinansiering av fylkesvegprosjektet Sykkylvsbrua i Møre og Romsdal

Om forskottering av delprosjekt på riksveg 5 Førde - Florø i Sogn og Fjordane og om bompengefinansiering av fylkesvegprosjektet Sykkylvsbrua i Møre og Romsdal

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget