St.prp. nr. 77 (2005-2006)

Om samtykke til inngåelse av en rammeavtale av 8. juni 2005 mellom Norge og Amerikas Forente­ Stater om forhåndslagring og forsterkning av Norge

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget