St.prp. nr. 77 (2008-2009)

Om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland

Om delvis bompengefinansiering av Kvammapakken i Hordaland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget