St.prp. nr. 78 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Sosial- og helsedepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget