St.prp. nr. 79 (2005-2006)

Om samtykke til at Norge deltar i det multilaterale gjeldssletteinitiativet «Multilateral Debt Relief Initiative» (MDRI)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget