St.prp. nr. 8 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 30. november 1999 om etablering av et rådgivende senter for WTOs regelverk

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 30. november 1999 om etablering av et rådgivende senter for WTOs regelverk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget