St.prp. nr. 8 (2000-2001)

Om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 30. november 1999 om etablering av et rådgivende senter for WTOs regelverk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget