St.prp. nr. 80 (1996-97)

Om oppfølging av samordning av dei statlege bustøtteordningane

Om oppfølging av samordning av dei statlege bustøtteordningane

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget