St.prp. nr. 80 (1996-97)

Om oppfølging av samordning av dei statlege bustøtteordningane

Til innholdsfortegnelse

Kommunal- og arbeidsdepartementet legg med dette fram ein stortingsproposisjon om oppfølging av samordninga av dei statlege bustøtteordningane.