St.prp. nr. 80 (2007-2008)

Tilleggsbevilgning som følge av økt antall asylsøkere

Tilleggsbevilgning som følge av økt antall asylsøkere

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget