St.prp. nr. 81 (1996-97)

Billighetserstatninger av statskassen

Billighetserstatninger av statskassen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget