St.prp. nr. 81 (1996-97)

Billighetserstatninger av statskassen

Billighetserstatninger av statskassen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget