St.prp. nr. 81 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget