St.prp. nr. 82 (1996-97)

Om endra løyvingsvedtak for 1997 for Oslo Lufthavn AS og NSB Gardermobanen AS

Om endra løyvingsvedtak for 1997 for Oslo Lufthavn AS og NSB Gardermobanen AS

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget