St.prp. nr. 83 (2008-2009)

Om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett

Om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget