St.prp. nr. 84 (1997-98)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr 1/98 av 30. januar 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget