St.prp. nr. 84 (2002-2003)

Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget