St.prp. nr. 84 (2006-2007)

Om Halden fengsel

Om Halden fengsel

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget