St.prp. nr. 84 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Om Halden fengsel

Om Halden fengsel

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget