St.prp. nr. 85 (1997-98)

Om delvis bompengefinansiering av ny rv 35 Lunner - Gardermoen i Oppland og Akershus

Om delvis bompengefinansiering av ny rv 35 Lunner - Gardermoen i Oppland og Akershus

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget