St.prp. nr. 85 (2007-2008)

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under ­Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet i ­forbindelse med ekstraordinære utgifter for ­håndtering av skogbrannen i Froland

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under ­Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet i ­forbindelse med ekstraordinære utgifter for ­håndtering av skogbrannen i Froland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget