St.prp. nr. 9 (1996-97)

Om endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet for 1996 under diverse kapittel administrert av Justis- og politidepartementet

Om endringar på statsbudsjettet og Svalbardbudsjettet for 1996 under diverse kapittel administrert av Justis- og politidepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget