St.prp. nr. 90 (1998-99)

Om samtykke til at Norge deltar i den 8. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget