St.prp. nr. 91 (1998-99)

Om samtykke til kapitalpåfylling i Det internasjonale utviklingsfondet, IDA

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget