St.prp. nr. 91 (2000-2001)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til at Norge deltar i den syvende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Om samtykke til at Norge deltar i den syvende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget