St.prp. nr. 95 (2008-2009)

Om samtykke til godtakelse av rammebeslutning 2008/977/JIS om personvern i forbindelse med ­politi- og strafferettssamarbeid (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget