St.prp. nr. 97 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Billighetserstatninger av statskassen

Billighetserstatninger av statskassen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget