Rapporter og planer

Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og mestring for bedre læring

Felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving

Strategien Motivasjon og mestring for bedre læring, ligger til grunn for å få til god gjennomføring av tiltak som skal støtte lærere, skoleledere og skoleeiere i arbeidet med å utvikle ungdomstrinnet. Strategien har som mål å utvikle bedre praksis for klasseledelse og undervisning i regning, lesing og skriving.

I strategien Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen har regjeringen lansert en rekke tiltak for å styrke kunnskapsskolen. Økt satsing på etter- og videreutdanning og skolebaserte utviklingstiltak er noen av de viktigste initiativene. Selv om det er avgjørende med gode enkeltlærere, er ikke det nok. Vi må også ha skoleledere som skaper et miljø for kunnskapsdeling og samarbeid, og kommuner og fylker som satser på kvalitet i sine skoler.
Det er samspillet mellom gode lærere, skoleledere og skoleeiere som er nøkkelen for å lykkes. Regjeringen støtter opp om at alle skoler blir lærende organisasjoner, men selve lagbyggingen må skje lokalt.

Satsingen startet i 2012, og skoler med ungdomstrinn skal ha gjennomført satsingen innen høsten 2017. Ungdomstrinn i utvikling er et viktig nasjonalt tiltak – både for å bidra til denne lagbyggingen og for å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter.

Motivasjon og mestring for bedre læring