Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse

Les om Norges rolle og internasjonale innsats mot kjønnslemlestelse.

Hva er kjønnslemlestelse?

Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis knyttet til kultur, tradisjon og tro. Ingen vet med sikkerhet hvordan praksisen oppsto, men det knyttes som oftest til et ønske om kyskhet, mulighet for å bli gift og kontroll over kvinners seksualitet. Kjønnslemlestelse er et brudd på barns og kvinners rettigheter og har omfattende negative helsemessige konsekvenser.

Strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse av jenter for perioden 2014 - 2017 (pdf)