EØS-strategi for Utenriksdepartementet

EØS-avtalen er Norges viktigste instrument i europapolitikken og UD har et ansvar for samordning av EØS-arbeidet i forvaltningen. Strategien nedfelt i dette dokumentet omtaler målsettinger, prinsipper og prioriteringer for UDs samordningsarbeid.

Strategien er utformet med utgangspunkt i målsettingene for regjeringens europapolitikk og gjeldende prinsipper for ansvarsdeling mellom UD og fagdepartementene, jf. retningslinjene for arbeidet med EØS- og Schengensaker.

Les strategien (PDF-dokument).