Studie av fire skolar med ei aktiv satsing på kunst og kultur i opplæringa

På oppdrag frå Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa har førsteamanuensis Aud Berggraf Sæbø ved Universitetet i Stavanger gjennomført ein casestudie av fire skolar med ei aktiv satsing på kunst og kultur i opplæringa.

Sæbø viser at skolenes vellykkede satsing på kunst og kultur kan skyldes en rekke faktorer eller suksesskriterier.

Les rapporten om kriterier for vellykkede satsing på kunst og kultur i opplæringen hos Utdanningsdirektoratet