One North Sea

Studie av mulighetene for CO2-håndtering i Nordsjøregionen

En gjennomgang av økonomiske, juridiske og politiske forhold knyttet til implementering av CO2-håndteringsteknologi i Nordsjøregionen utført av Elemt Energy.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og daværende minister for energi og klimaendinger i Storbritannia, Lord Hunt, tok i mai 2009 initiativ  til en studie av mulighetene for implementering av CO2-håndtering i Nordsjøregionen.

Oppdraget ble gitt til konsulentbyrået Element Energy. Studien har fått navnet One North Sea. Den norsk-britiske finansieringen av studien er et resultat av det nære samarbeidet innen CO2-håndtering mellom de to land.

Studien inneholder en gjennomgang av økonomiske, juridiske og politiske forhold knyttet til implementering av CO2-håndteringsteknologi i Nordsjøregionen. Studien har blant annet sett på sammenhengen mellom lokalisering av utslippskilder og tilgjengelighet på potensielle lagringsreservoarer, og den peker på utfordringer og muligheter med tanke på å utvikle kjeden for CO2-håndtering rundt Nordsjøbassenget i tiden som kommer.

Studien er bestilt som innspill til arbeidet i North Sea Basin Task Force (NSBTF). NSBTF er det regionale CO2-håndteringssamarbeidet som ble etablert av Norge og Storbritannia i 2005, og som består av myndigheter og industri fra Norge, Storbritannia, Tyskland og Nederland. NSBTF har som formål å etablere felles prinsipper for regulering av transport og lagring av CO2 i Nordsjøbassenget. 

Les et sammendrag av studien i pdf

Les studien i fullversjon i pdf