Studietilbud for veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere

Brev til institusjoner som gir lærerutdanning om veiledningsordning for nytilsatte lærere og et videreutdanningstilbud for lærere som kvalifiserer for slikt arbeid.

Se også:

Brev til Utdanningsdirektoratet om veiledning av nyutdannede lærere og veilederutdanning

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på betingelsene for veilederordningen

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på veilederutdanningen