Studietilbud for veiledning av nyutdannede, nytilsatte lærere og førskolelærere

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Brev til institusjoner som gir lærerutdanning om veiledningsordning for nytilsatte lærere og et videreutdanningstilbud for lærere som kvalifiserer for slikt arbeid.

Se også:

Brev til Utdanningsdirektoratet om veiledning av nyutdannede lærere og veilederutdanning

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på betingelsene for veilederordningen

Rapport fra arbeidsgruppe som har sett på veilederutdanningen